CÔNG TY THIẾT BỊ PCCC

NGUYÊN ĐỨC

Trung tâm báo cháy YunYang

http://pcccnguyenduc.com/wp-content/uploads/2019/05/201651494514YUNYANG.png

Giá: Liên hệ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. Các đèn hiển thị

AC : Đèn hiển thị nguồn AC

Standby: Đèn hiển thị nguồn Acquy

Zone: Đèn hiển thị các khu vực

Fire: Đang xảy ra sự cố cháy

Disconnect: Đèn hiển thị lỗi kết nối

II. CÁC NÚT NHẤN THƯỜNG SỬ DỤNG

Reset : Reset hệ thống

Auto Revert: Tự động reset hệ thống

Main sounder: Ngắt chuông trên tủ

Warn sounder: Ngắt chuông ngoài

Accumulation: Tắt chức năng chống báo giả

III. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ BÁO ĐỘNG

- Báo động khi có sự cố cháy

            Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn "Fire" sẽ sáng và đèn hiển thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng. Chuông trên bo mạch và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động.

- Tác động chuông trên bo mạch

            Muốn chuông trên bo mạch ngừng hoạt đông ta đăt Switch"Main sounder" ở vị trí " Stop".

- Tác động vào chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta đặt Switch "Warn sounder" ở vị trí " Stop".

- Reset hệ thống

            Khi hệ thống báo cháy  đang báo sự cố cháy, đèn "Fire" và đèn hiển thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống  trở về với thiết lập ban đầu ( khi chưa xảy ra sự cố cháy ) ta nhấn nút "Reset". Chú ý khi đầu báo khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút "Reset" sẽ không tác động, Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút "Reset"

Reset: Reset hệ thống( tắt hệ thống báo cháy )

Accumulation: Tắt chức năng chống báo giả