CÔNG TY THIẾT BỊ PCCC

NGUYÊN ĐỨC

Phụ kiện

http://pcccnguyenduc.com/wp-content/uploads/2019/05/Phu-kien.jpg

Giá: Liên hệ

  1. Đầu cos: Nối dây cáp với vật tư chống sét khác (thường là kim thu sét hoặc hộp kiểm tra điện trở)
  2. Ống nối cáp: Nối hai dây cáp với nhau
  3. Kẹp cáp C: Nối hai dây cáp với nhau
  4. Kẹp tiếp địa: Nối dây cáp với cọc tiếp địa
  5. Dụng cụ hàn hóa nhiệt: Nối dây cáp với cọc tiếp địa
  6. Ống luồn cáp
  7. Kẹp định vị cáp: Cố định cáp vào tường