CÔNG TY THIẾT BỊ PCCC

NGUYÊN ĐỨC

ĐÈN SỰ CỐ KENTOM KT- 403

http://pcccnguyenduc.com/wp-content/uploads/2019/07/KT-403-max-800.jpg

Giá: Liên hệ

Khả năng tiết kiệm điện tốt với nhiều tùy chọn của các loại đèn đa dạng tùy thuộc vào mục đích sử dụng, sau khi sử dụng có thể cắm sạc cố định để khi sử dụng pin được nạp đầy không cần rút vì đèn sự cố Kentom KT-403 có chế độ an toàn tự ngắt sạc.

Tiêu chuẩn kỷ thuật đèn sự cố Kentom KT-403

- Nguồn điện sạc    : AC 220V/50Hz

- Bóng đèn                : HIGH POEWR LED

- Bình ắc quy khô      : 6V 5A

- Dòng điện sạc         : 250 mA

- Thời gian sạc          : 24 giờ

- Thời gian thắp sáng: chế độ 1 bóng led =   8 giờ
chế độ sáng 2 bóng led = 4 giờ